ირინე ღამბაშიძე

 

 Irine Gambashidze

ირინე ოთარის ასული ღამბაშიძე 

არქეოლოგი, პროფესორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

დაიბადა თბილისში, არქეოლოგის ოჯახში. 1976 წელს დაამთავრა თბილისის პირველი საშუალო სკოლა. 1983 წელს დაამთავრა  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობით არქეოლოგია.

1999 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „სამცხე/ჯავახეთი ძვ.წ. II ათასწლეულის შუა ხანებში“;

 2006 წლიდან არის გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის წევრ/კორესპონდენტი.

2007/დღემდე  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

2012/დღემდე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

2004-2014 წწ. საყდრისის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი (VW Stftung, DFG, CNRS, ANR).

***

არქეოლოგიური სამუშაოები საყდრისის უძველეს გამონამუშევრებში!

***

პროფესიული სამუშაო:

1976/1983  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ლაბორანტი (მოწვევით).

1983/2000 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის უმცროსი მეცნიერი თანმშრომელი.

2003-დან   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

2007/დღემდე  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

2012/დღემდე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

2004/2014  – ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი. ლექციების კურსი „საქართველოს არქეოლოგია“-სა და „კავკასია ადრელითონების ხანაში“(Post- Dok Stelle).

2007/2009  – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის ასოცირებული პროფესორი

1999 – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის დოცენტი

1995 – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის მასწავლებელი

 

სტიპენდიები:

 2007/2011 VW სტიპენდია /ფოლკსვაგენის ფონდი/

2003/2005 VW სტიპენდია /ფოლკსვაგენის ფონდი/.

1997/1998 DAAD სტიპენდია /გერმანიის გაცვლითი სამსახურის აკადემია/.

1994 DAI სტიპენდია /გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი/.

თრეინინგები:

2008   Scientific cooperation with Developing Countries –The Swiss Guedlines and their Implementation – Bonn / Germany.

პროექტები:

2013/2016 -„მარილი, სპილენძი და ოქრო-უძველესი სამთოწარმოება კავკასიაში“ /„On Salt, Copper and Gold – Early Mining in Caucasia“/თანახელმძღვანელი /DFG, CNRS, ANR/.

2008/2009 – უძველესი მეტალურგია და სოციალური პროცესები ძვ.წ. IV-III ათასწლეულებში -ხელმძღვანელი /რუსთაველის ფონდი/.

2007/2011 – ოქრო საქართველოში /Gold in Georgien/ -/ დამფინანასებელი VW Stiftung /თანახელმძღვანელი / საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრის. გერმანიის სამთო მუზეუმისა და რურის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო პროექტი.

2003/2006 – „საქართველოში სამთოარქეოლოგიისა და არქეომეტალურგიის სწავლებასა და კვლევებში ინტერდისციპლინარული კონცეფციების გააქტიურება და ახალი მეთოდების დანერგვა“ /„Auf und-Ausbau interdisziplinärer Konzepte in Forschung und Lehre im Bereich der Montanarchäologie und Archäometallurgie in Georgien“. / დამფინანასებელი VW Stiftung / თანახელმძღვანელი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრისა და გერმანიის სამთო მუზეუმის ერთობლივი საერთაშორისო პროექტი.

ექსპედიციები:

1977-78 წწ. იყო კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია / უმცროსი ლაბორანტი.

1978-83 წწ. ჟინვალის არქეოლოგიური ექსპედიცია / უმცროსი ლაბორანტი.

1983-95 წწ. მესხეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია/უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

1995-2001 წწ. სამცხე-ჯავახეთის არქეოლოგირი ექსპედიციის ხელმძღვანელი.

2002-2007 წწ. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენზე ბორჯომის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი (BP).

2011 წ. ილმაზლოს არქეოლოგიური ექსპედიციის არქეოლოგი (საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა).

2013 წ. ჯავახეთის სადაზვერვო არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი (DAI).

2014 წ. სამხრეთ კავკასიის მილსადენზე ორჭოსანის არქეოლოგიური ექსპედიციის  ხელმძღვანელი (SCPX).

2004-2014 წწ. საყდრისის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი (VW Stftung, DFG, CNRS, ANR).

გამოფენები:

2012 – ახალციხის სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის მუდმივი გამოფენის კოორდინატორი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი).

მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის საგამოფენო ექსპოზიციისათვის კონცეფციის მომზადება (საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო).

2011 – ქუთაისის არქეოლოგიური მუზეუმის საგამოფენო ექსპოზიციის პრეისტორიული ბლოკის კონცეფციის კოორდინატორი (საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო).

2001/2003 – „საქართველო-განძეულობა ოქროს საწმისის ქვეყნიდან“ ორგანიზატორი და კოორდინატორი (ბოხუმი, ვისბადენი. გერმანია).

„კავკასიის უძველესი ფერმერები“ – აკად. ოთ. ჯაფარიძის 90 წლის იუბილესსადმი მიძღვნილი გამოფენის კოორდინატორი (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი).

„ვორკშოპები“:

2014 – თემა: „Archaeology of Sakdrisi and Dzedzevebi“ -International Workshop „On Salt, Gold and Copper – Early Manning in the Caucasus”- 1. December. Bochum. თანამომხსენებლი.

2913 – თემა: „ Earliest Gold mining of Sakdrisi” – International Workshop „On Salt, Gold and Copper – Early Minning in the Caucasus”- 8 December. Paris. თანამომხსენებელი.

2009 – თემა: „ოქრო საქართველოში – ინტერდისციპლინარული კვლევები (საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში) – ორგანიზატორი.

2004 – თემა: „სამთო არქეოლოგია და არქეომეტალურგია საქართველოში“ თბილისი – (არქეოლოგიურ კვლევის ცენტრსა და ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში)-ორგანიზატორი.

საერთაშორისო ექსპედიციებში მონაწილეობა:

1996

 • ტროას არქეოლოგიური ექსპედიცია
 • ვანის (თურქეთი) არქეოლოგიურ ექსპედიცია

 

სამეცნიერო მივლინებები:

1996/2015  სისტემატური სამეცნიერო მივლინებები ქ. ბოხუმსა და ქ. ბერლინში.

 

სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:

2006  გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის წევრ/კორესპონდენტი

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები:

2002

 • “Einige Merkmahle zum Metallproduktion in Meschetien in 2. Jt. v. Chr.“ – Internationale Konferenz – Georgien –Schätze aud dem Land des Goldenen Vlies – 2-3- დეკემბერი. ვისბადენი. გერმანია.

2005

 • „Sakdrissi Goldbergwerk“ – Internationale Konferenz- Anatolien Metall IV. 28-30. ნოემბერი ბოხუმი გერმანია
 • „Fragen zum Goldhandel in Vorderasien-Kaukasus zur Zeit der Kura AraxesKultur“ – 52-e Rencontre Assyriologie Internationale International Kongress of Assyriologie and Near Eastern Archaeology – „Krieg und Frieden im Alten Vorderasien“ – 17-21 ივლისი. მიუნსტერი. გერმანია.

2006

 • „Goldbergbau in Südgeorgien“ – Von Majkop bis Trialeti – Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jt.v. Chr. 1-3- ივლისი. ბერლინი. გერმანია.

2007

 • “Gold in Georgien“ – Zwischen Europa und Orient Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft“- 22./23.3.07; Hannover. Germany
 • ‘’Problems of Metal Production in Georgia in the III-II millennia B.C.’’.- International Symposium – ‘’Protektion of Monuments and Archaeometry’’ – შტუტგარტი. გერმანაია.

2008

 • „The Earliest Gold Mining of the Ancient World? Research on an Early Bronze Age Gold Mine in Georgia” –Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean – 15-22 ივნისი. ანკარა თურქეთი

2009

 • “Gold in Georgia – Caucasus. Analytical Investigations of Gold Artefact and Native Gold from the Caucasus and Transcaucasia” – AURUM 2009 –პარიზი. საფრანგეთი.
 • „Gold in Georgien-Ein Neues Interdisziplinäres Projekt im Kaukasus“ –Anatolien Metall V-, 28-30 ნოემბერი. ბოხუმი. გერმანია

2010

 • “Gold in Georgia”- Between Europe and the Orient – A Focus on Research and Higher Education m/on Central Asia and the Caucasus en Europe and the Orient -19-23 –Mai. Tbilisi.
 • „არქეომეტალურგია და სამთოარქეოლოგია: შედეგები და პერსპექტივები“- საერთაშორისო კოფერენცია „საქართველოს არქეოლოგია საუკუნეთა მიჯნაზე: მიზნები და პერსპექტივები“- საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. თბილისი.

2011

 • „Early Metal Age Firesetting and an Experiment at the Early Bronze Age Gold Mine“ – Die Geschichte des Bergbaus in Tirol und seinen angrenzenden Gebieten – Proceedings zum 6. Milestone-Meeting des SFB HiMAT vom 3.-5.11.2011 in Klausen/Südtirol
 • „Älteste Goldbergwerk der Welt“ – Seminar – Kaukasus in Focus der Wissenschaft – Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 26.06.2011 Frankfurt am Oder.
 • „Gold in Georgia“ – International Conference – Archaemetallurgy in Europe – 29-th-1th.06. 2011. Bochum.
 • “Archaeological works at BTC and SCP pipelines construction in Samtskhe-Javakheti Pipelines to Cultural Heritage- Smithsonian Institutions’ Office of Policy and Analysis and Asian Cultural History Program, National Museum of Natural History –18 April. Baku

2012

 • „უძველესი მეტალურგია საქართველოში“ -საქართველოს მეტალურგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფრენეცია არაორგანული მასალათმცოდენობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები 4/6 ივნისი თბილისი.

2013

 • „Early Gold Mining of Sakdrisi – International Conferenz Archaeology and Ethnogrfhy of Azerbaijan in the Period of Independence”. November Baku
 • „საყდრისის უძველესი ოქროს მოპოვების კერა“ / ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლტის ფონდის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სოხუმის უნივერსიტეტში 14 სექტემბერი. თბილისი.
 • „Bronze Age metallurgy in southern Georgia: the origin of gold and base metal artefacts“ – nationale Conferenz -At the Northern Frontier of Near Eastern Archaeology – Venice, January 11, 2013

2014

 • „Kolchische Einflüsse in Meskhetien in der Mitte des 2. Jahrtausend v. Chr.“ – Internationale Workshop “Die Kolchis – Kultur und ihre überregionalen Beziehungen. Neue Forschungen zur Bronzezeit im Kaukasus”. 8-9 Dezember 2014 Berlin
 • „Archaeology of Sakdrisi and Dzedzevebi“ -International Workshop „On Salt, Gold and Copper – Early Mining in the Caucasus”-1. December. Bochum.
 • „The Gold Mine of Sakdrisi and the Earliest Mining and Metallurgy in the Transcaucasia and the Kura-Valley system“ – International Conference. Problems of the Early Metal Age Archaeology of Caucasus and Anatolia – 19-23 November 2014. Tbilisi

 

 

 ირინე ღამბაშიძის CV pdf ფაილში:

CV-Irine-Gambashidze

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s