ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ისტორიკოსები

 • ბარდაველიძე ვარა – ეთნოგრაფი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1957),  პროფესორი (1966), საქ. სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1963). იყო ეთნოგრაფ გიორგი ჩიტაიას მეუღლე.
 • კვეზერელი-კოპაძე ნატა – ისტორიკოსი, ძველი მსოფლიოს ისტორიის სპეციალისტი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
 • ლომოური თამარი – პირველი ქართველი ისტორიკოსი ქალი, ნუმიზმატიკური მეცნიერების ფუძემდებელი საქართველოში.
 • ლორთქიფანიძე მარიკა -ისტორიკოსი, ფეოდალური საქართველოს ისტორიის სპეციალისტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
 • სალია  (ქურციკაშვილი)  ნინო – ისტორიკოსი, უცხოეთში მცხოვრები ქართველოლოგი, ქველმოქმედი, საქართველოს საისტორიო  საზოგადოების საპატიო უცხოელი წევრი (1977).
 • სოსელია ოლღა – ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1969), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1980)
 • ჩიმაკაძე ზოია -ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი.
 • ხარაძე რუსუდანი -ეთნოგრაფი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1955), საქართველოს სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე  (1960).
 • ხიდაშელი მანანა -ისტორიკოსი,  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • ხაზარაძე ნანა – ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • ღამბაშიძე ირინე – არქეოლოგი, დოქტორი, პროფესორი.

 

ხელოვნებათმცოდნეები

 • ალადაშვილი  ნათელა  _ ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1980), პროფესორი (1983).
 • გუგუშვილი ეთერი _ თეატრმცოდნე,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი  (1971)
 • ვოლსკაია  ანელი _ ხელოვნებათმცოდნე,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1974). სამხატვრო კავშირის წევრი (1963)
 • მაჩაბელი კიტი _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
 • მაჭავარიანი ელენე (ლელიკო) _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
 •  ურუშაძე ნათელა _ თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე.
 •  ყენია რუსუდანი _ ხელოვნებათმცოდნე, ოქრომჭედლობის რესტავრატორი.  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი (1963).
 •  შალუტაშვილი ნადეჟდა _ თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1974), ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე (1967).
 • შმერლინგი რენე _ მეცნიერი, ხელოვნების ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1966). ქართველი ხელოვნების მკვლევარი ო. შმერლინგის ქალიშვილი.
 • ხუსკივაძე ლეილა  _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1982)

უცხო ენების სპეციალისტები

 • ანდრონიკაშვილი მზია _ აღმოსავლეთმცოდნე, ლინგვისტი-ირანისტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • ბაქრაძე მზია — ფილოლოგი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი.
 • ენუქიძე რუსუდანი — ინგლისური ენის სპეციალისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი.
 • მეტრეველი ელენე _ ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1958), პროფესორი (1970), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1983).
 • ნათაძე მაია — ფილოლოგი, დასავლეთ ევროპის ენების სპეციალისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 •  ორლოვსკაია ნატალია – დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის სპეციალისტი,  მთარგმნელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ღირსების ორდენის კავალერი.
 • ღვალაძე ლატავრა _ ფილოლოგი, აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (1956), წლების მანძილზე თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი.
 • ცაგარეიშვილი-ჭავჭავაძე თინათინი _ აღმოსავლეთმცოდნე,  ენათმეცნიერი, ინდურ-ირანული ენების მკვლევარი.
 •  ხიდეშელი ანასტასია _ ენათმეცნიერი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1972), პროფესორი (1973), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1986).

ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტები

 • ვირსალაძე ელენე – ფოლკლორისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1964), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.
 • კალანდაძე ანა _ ფილოლოგი, ენათმეცნიერი, პოეტი-აკადემიკოსი.
 • კვარაცხელია გუჩა _ ფილოლოგი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
 • ლომთათიძე ქეთევანი —  ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.
 • ყაუხჩიშვილი თინათინი – ფილოლოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1953), პროფესორი (1968), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრკ ორესპონდენტი (1979), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1975), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1993).
 • შანიძე  მზექალა _ ფილოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი.
 • შარაძენიძე თინათინი _ ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ -კორესპონდენტი (1974), საქართველოს სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.
 • ცისკარიძე ვიოლეტა _ ლიტერატურათმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1968), პროფესორი (1970), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1982).

 ფილოსოფოსები

 • დანელია დალი – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • თოფურიძე ელენე (ლალა) – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • კუკავა თამარი – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • ჭელიძე მერი – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ფსიქოლოგები

 • ფარჯანაძე დალი _ ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.
 • ხუნდაძე ფატი _ პირველი  დოქტორი  ქალი ამიერკავკასიაში, ფსიქოლოგი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე. საქართველოში ბავშვთა ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი.
 • იმედაძე ნათელა _ ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • კეჟერაძე ელენე (გოცა) _ ფსიქოლოგი.

იურისტები

 • წერეთელი თინათინი _  იურისტი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი (1950), პროფესორი (1957), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე 1960, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1967), სისხლის სამართლის ქართული სკოლის ფუძემდებელი.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s