მეცნიერი ქალები

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ხელოვნებათმცოდნეები

 • ალადაშვილი ნათელა _ ხელოვნების ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1980), პროფესორი (1983).
 • გუგუშვილი ეთერი _ თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1971)
 • ვოლსკაია ანელი _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1974). სამხატვრო კავშირის წევრი (1963)
 • მაჩაბელი კიტი _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
 • მაჭავარიანი ელენე (ლელიკო) _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
 • ურუშაძე ნათელა _ თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე.
 • ყენია რუსუდანი _ ხელოვნებათმცოდნე, ოქრომჭედლობის რესტავრატორი. ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი (1963).
 • შალუტაშვილი ნადეჟდა _ თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1974), ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე (1967).
 • შმერლინგი რენე _ მეცნიერი, ხელოვნების ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1966). ქართველი ხელოვნების მკვლევარი ო. შმერლინგის ქალიშვილი.
 • ხუსკივაძე ლეილა _ ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (1982)

უცხო ენების სპეციალისტები

 • ანდრონიკაშვილი მზია _ აღმოსავლეთმცოდნე, ლინგვისტი-ირანისტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • ბაქრაძე მზია — ფილოლოგი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი.
 • ენუქიძე რუსუდან — ინგლისური ენის სპეციალისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი.
 • მეტრეველი ელენე _ ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1958), პროფესორი (1970), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1983).
 • ნათაძე მაია — ფილოლოგი, დასავლეთ ევროპის ენების სპეციალისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • ორლოვსკაია ნატალია – დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის სპეციალისტი, მთარგმნელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ღირსების ორდენის კავალერი.
 • ღვალაძე ლატავრა _ ფილოლოგი, აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (1956), წლების მანძილზე თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი.
 • ცაგარეიშვილი-ჭავჭავაძე თინათინი _ აღმოსავლეთმცოდნე, ენათმეცნიერი, ინდურ-ირანული ენების მკვლევარი.
 • ხიდეშელი ანასტასია _ ენათმეცნიერი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1972), პროფესორი (1973), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1986).

ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტები

 • ვირსალაძე ელენე – ფოლკლორისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1964), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.
 • კალანდაძე ანა _ ფილოლოგი, ენათმეცნიერი, პოეტი-აკადემიკოსი.
 • კვარაცხელია გუჩა _ ფილოლოგი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
 • ლომთათიძე ქეთევანი — ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.
 • ყაუხჩიშვილი თინათინ – ფილოლოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1953), პროფესორი (1968), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1979), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1975), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1993).
 • შანიძე მზექალა _ ფილოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი.
 • შარაძენიძე თინათინი _ ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ -კორესპონდენტი (1974), საქართველოს სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.
 • ცისკარიძე ვიოლეტა _ ლიტერატურათმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1968), პროფესორი (1970), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1982).

ფილოსოფოსები

 • დანელია დალი – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • თოფურიძე ელენე (ლალა) – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • კუკავა თამარი – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • ჭელიძე მერი – ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ფსიქოლოგები

 • ფარჯანაძე დალი _ ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.
 • ხუნდაძე ფატი _ პირველი დოქტორი ქალი ამიერკავკასიაში, ფსიქოლოგი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე. საქართველოში ბავშვთა ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი.
 • იმედაძე ნათელა _ ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 • კეჟერაძე ელენე (გოცა)  _ ფსიქოლოგი.

იურისტები

 • წერეთელი თინათინი _ იურისტი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი (1950), პროფესორი (1957), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე 1960, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1967), სისხლის სამართლის ქართული სკოლის ფუძემდებელი.

საბუნებისმეტყველო და ზუსტი მეცნიერებები

ფიზიკა-მათემარიკოსები

 • ასათიანი თინათინი _ ფიზიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1970), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნულია კადემიის წევრი.
 • ბერიძე რუსუდანი _ მათემატიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.

ქიმიკოსები

 • ნანობაშვილი ელენე _ ქართველი ქიმიკოსი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (1951), საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე (1965).
 • ნიკოლაძე რუსუდანი – ქიმიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, (1941), პროფესორი (1933).
 • ცეცხლაძე თეა _ ფიზიკოს-ქიმიკოსი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (1975), პროფესორი (1978), მეცნიერებისდამსახურებულიმოღვაწე (1982).
 • ციციშვილი ნინო _ ქიმიკოსი, პირველი პროფესორი (1930) ქალი ქიმიაში, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1943).

ბიოლოგები

 • ბახტაძე ქსენია – ბიოლოგი, სელექციონერი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი (1945), პროფესორი (1949), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1959), ლენინის სახ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა საკავშირო აკადემიის წევრი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და სოციალისტური შრომის გმირი (1966) .
 • კეზელი თამარი – მცენარეთა ფიზიოლოგი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი (1967), პროფესორი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.
 • კემულარია-ნათაძე ლუბა – ბოტანიკოსი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1965). მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1966).
 • ღვალაძე გურანდა _ ქართველი ბოტანიკოსი, მცენარეთა ემბრიოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1974), პროფესორი (1990), აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი (1998), მეცნიერების, საინჟინრო საქმისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემიის (WASET) ნამდვილი წევრი (2008).
 • ჩიჯავაძე ელენე _ პირველი ქართველი მიკრობიოლოგი ქალი, საქართველოს დამსახურებული ექიმი.
 • ცხაკაია ქსენია _ მცენარეთა ფიზიოლოგი, პროფესორი (1962), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1965).
 • წაქაძე თინათინი _ ფიტოპათოლოგი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი (1964), პროფესორი (1972), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1982).
 • ხარაძე ანა _ ბოტანიკოს-სისტემატიკოსი, ფლორისტი და ბოტანიკოს-გეოგრაფი.

გეოლოგები

 • უზნაძე მედეა _ გეოლოგი, გეოლოგიურ-მინერალოგიურ მეცნიერებათადოქტორი (1964).
 • მანანა ლორთქიფანიძე – გეოლოგიურ-მინერალოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, თანამედროვე გეოლოგიური თეორიის – გლობალური ტექტონიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.

მედიცინის მეცნიერებები

 • ბაქრაძე-დედაბრიშვილი მარიამი _ ქართველი ექიმი, შ. არაგვისპირელის მეუღლე, საქართველოს დამსახურებული ექიმი (1941).
 • ბოკერია მარიამი _ პედიატრი. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1950), პროფესორი (1950); საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1961).
 • გელაძე თინა _ ექიმ-ნევროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  აკადემიკოსი.   მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე.
 • დეკანოსიძე თამარი _ ექიმი-აკადემიკოსი, პათოლოგოანატომი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • ზაალიშვილი ირინე _ პათოფიზიოლოგი, medicinis mecnierebaTa doqtori.
 • მაჭავარიანი ნუნუ _ ექიმი, ფსიქო-ნევროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1975), პროფესორი (1978), საქართველოს დამსახურებულიექიმი (1980).
 • ნემსაძე ქეთევანი _ ექიმი-პედიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი.
 • ჟვანია თამარი _  ტრანსფუზიოლოგ-ჰემატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1956), პროფესორი (1959), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1960)
 • ჟღენტი ანა _ მეცნიერი-თერაპევტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1956), პროფესორი (1956), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1961).
 • ქემერტელიძე ეთერი _  ფარმაკოქიმიკოსი, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დოქტორი,  საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1979), საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1984).
 • ყიფიანი ბარბარე _ ფიზიოლოგი, საზოგადო მოღვაწე, დიმიტრი ყიფიანის შვილიშვილი.
 • ჯავახიშვილი ნინო _ ანატომი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1949), პროფესორი (1953). საქართველოს მცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1949).
 • ჯიქიძე ეთერი _ მიკრობიოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1969), პროფესორი (1972), მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1979).
 • ნინო კვეზერელი-კოპაძე – ექიმი-პედიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s