შერჩევის კრიტერიუმები

საინიციატივო ჯგუფი ,,მეცნიერი ქალები მეცნიერი ქალების ინტერესებისათვის” დიდი მადლიერებით მიიღებს ინფორმაციას იმ მეცნიერების შესახებ ვინც ჯერჯერობით ცნობარში ვერ შევიდა.

ინფორმაციის მოწოდებისას საჭიროა გაითვალისწინოთ შერჩევის შემდეგი კრიტერიუმები:

1) მეცნიერის ასაკი _ 70 წლის ზემოთ (ასაკობრივი შეზღუდვა გარდაცვლილებზე არ ვრცელდება, თუკი ის აკმაყოფილებს სხვა კრიტერიუმებს);
2) მეცნიერი უნდა ფლობდეს აკადემიურ ხარისხს, მაღალ სამეცნიერო წოდებას. (დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი);
3) მეცნიერის სამეცნიერო მოღვაწეობის ადგილი _ საქართველო;
4) მეცნიერის სამეცნიერო მოღვაწეობის პერიოდი _ XX საუკუნე.

 

სასურველია ინფორმაცია მოგვაწოდოთ შემდეგი კითხვარის მიხედვით:

ელექტრონული ცნობარი ,,მეცნიერი ქალი. საქართველო. XX საუკუნე”

კითხვარი


1. მეცნიერის გვარი, სახელი;
2. დაბადების თარიღი და ადგილი;
3. პროფესია;
4. აკადემიური წოდება;
5. ამჟამინდელი სამუშაო ადგილი;
6. განათლება _ როდის და სად დაამთავრა სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი, ასპირანტურა;
7. დისერტაციის დასახელება, როდის და სად დაიცვა (საკანდიდატო, სადოქტორო);
8. მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოქვეყნებული ნაშრომების ჩამონათვალი;
9. თარგმანები (თუ ასეთ საქმიანობას ეწევა);
10. სამუშაო გამოცდილება (სამეცნიერო ინსტიტუტი_ რომელ განყოფილებაში მოღვაწეობდა და როდის, უმაღლესი სასწავლებელი _ სალექციო კურსის დასახელება და რომელ წლებში კითხულობდა, და სხვ.);
11. თანამდებობების ჩამონათვალი (თუ ყოფილა თანამდებობის პირი);
12. არააკადემიური წოდებები და სამეცნიერო და არასამეცნიერო ჯილდოები;
13. სამეცნიერო საზოგადოებების ან აკადემიების ნამდვილი ან საპატიო წევრობა;
14. საზღვარგარეთ სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილება;
15. ოჯახური მდგომარეობა;

 

ინფორმაცია  გამოგვიგზავნეთ მისამართზე:

darbreg@gmail.com

 

                        

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s