პროექტი ,,მეცნიერი ქალი. საქართველო, XX საუკუნე”

 

პროექტი ,,ელექტრონული ცნობარი ,,მეცნიერი ქალი. საქართველო, XX საუკუნე“ განხორციელდა  2011 წელს საინიციატივო ჯგუფის ,,მეცნიერი ქალები მეცნიერი ქალების ინტერესებისათვის” მიერ ,,ქალთა ფონდი საქართველოში”-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

ელექტრონული ცნობარი ,,მეცნიერი ქალი, საქართველო, XX საუკუნე” შეიცავს ინფორმაციას იმ მეცნიერი ქალების შესახებ, რომელებმაც თავისი მეცნიერული მოღვაწეობის ძირითადი პერიოდი XX საუკუნეში განვლეს. ისინი მეცნიერების ამა თუ იმ დარგში მნიშვნელოვანი შრომებისა და გამოკვლევების ავტორები არიან და ფლობდნენ მაღალ სამეცნიერო ხარისხს.

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრთა მიერ მეცნიერი ქალების შესახებ ინფორმაციის მოძიება მოხდა სხვადასხვა საშუალებით: თავად მეცნიერებთან ან მათი ოჯახის წევრებთან უშუალო კავშირით, მეცნიერ ქალთა შესახებ არსებული დოკუმენტური წყაროების გაცნობით,  ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის მასალების გამოყენებით. წარუმატებლად დამთავრდა ჯგუფის წევრთა მცდელობა ცნობარის მოსამზადებლად გამოეყენებინა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქივი.

***

საინიციატივო ჯგუფი ,,მეცნიერი ქალები მეცნიერი ქალების ინტერესებისათვის” დიდი მადლიერებით მიიღებს ინფორმაციას იმ მეცნიერების შესახებ ვინც ჯერჯერობით ცნობარში ვერ შევიდა.

ინფორმაციის მოწოდებისას საჭიროა გაითვალისწინოთ შერჩევის შემდეგი კრიტერიუმები:

1) მეცნიერის ასაკი _ 70 წლის ზემოთ (ასაკობრივი შეზღუდვა გარდაცვლილებზე არ ვრცელდება, თუკი ის აკმაყოფილებს სხვა კრიტერიუმებს);
2) მეცნიერი უნდა ფლობდეს აკადემიურ ხარისხს, მაღალ სამეცნიერო წოდებას. (დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი);
3) მეცნიერის სამეცნიერო მოღვაწეობის ადგილი _ საქართველო;
4) მეცნიერის სამეცნიერო მოღვაწეობის პერიოდი _ XX საუკუნე.

სასურველია ინფორმაცია მოგვაწოდოთ შემდეგი კითხვარის მიხედვით:

ელექტრონული ცნობარი ,,მეცნიერი ქალი. საქართველო. XX საუკუნე”

კითხვარი


1. მეცნიერის გვარი, სახელი;
2. დაბადების თარიღი და ადგილი;
3. პროფესია;
4. აკადემიური წოდება;
5. ამჟამინდელი სამუშაო ადგილი;
6. განათლება _ როდის და სად დაამთავრა სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი, ასპირანტურა;
7. დისერტაციის დასახელება, როდის და სად დაიცვა (საკანდიდატო, სადოქტორო);
8. მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოქვეყნებული ნაშრომების ჩამონათვალი;
9. თარგმანები (თუ ასეთ საქმიანობას ეწევა);
10. სამუშაო გამოცდილება (სამეცნიერო ინსტიტუტი_ რომელ განყოფილებაში მოღვაწეობდა და როდის, უმაღლესი სასწავლებელი _ სალექციო კურსის დასახელება და რომელ წლებში კითხულობდა, და სხვ.);
11. თანამდებობების ჩამონათვალი (თუ ყოფილა თანამდებობის პირი);
12. არააკადემიური წოდებები და სამეცნიერო და არასამეცნიერო ჯილდოები;
13. სამეცნიერო საზოგადოებების ან აკადემიების ნამდვილი ან საპატიო წევრობა;
14. საზღვარგარეთ სამეცნიერო მოღვაწეობის გამოცდილება;
15. ოჯახური მდგომარეობა;

 შენიშვნა:  კითხვარი აკრეფილი უნდა იყოს Synfaen -ში.

საინიციატივო ჯგუფთან დაკავშირება შესაძლებელია

ტელ. 555 37 07 14

ელ.ფოსტა:   ninotoma@mail.ru    ან     darbreg@gmail.com

      

                     

                          

 

 

                     

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s